aktualności
informacje ogólne
pracownie, poradnia
oferta kliniczna
dorobek naukowy
dydaktyka medyczna
spotkanie z ekspertem ekg
Studenckie Koło Naukowe

 

 

Klinika Kardiologii 
Centrum Medycznego 
Kształcenia Podyplomowego
Szpital Grochowski

 

 

Fundacja Proclinica Stowarzyszenie Józefa Piłsudskiego Kardiologia PolskaPolskie Towarzystwo Kardiologiczna Ośrodki PTK w Polsce Standardy PTK

Kawiarenka Internetowa PTK

Nasz e-mail:
sekretariat@kkcmkp.pl