Klinika Kardiologii
Centrum Medycznego 
Kszta³cenia Podyplomowego
Szpital Grochowski

Kierownik Kliniki: 
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
e-mail: abudaj@kkcmkp.pl

 

04-073 Warszawa, ul. Grenadierów 51/59
tel/fax : (48 22) 8101738, 8107095, 
tel. (R): 8105030, tel. (Z)8100655

Nasz e-mail: sekretariat@kkcmkp.pl


Zaproszenie na Jubileusz 30-lecia Kliniki Kardiologii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 16.11.2002
Strony stworzy³ Zibi1
webmaster@kkcmkp.pl